Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống,nhớ cà dầm tương Nhớ ai dãi nắng dầm sương Nhớ ai tát

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống,nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
Câu 1: Bài ca dao viết theo thể thơ nào
Câu 2: Xác định thành ngữ có trong bài ca dao trên
Câu 3: Chỉ ra 2 biện pháp tu từ nổi bật trong bài ca dao trên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó

2 bình luận về “Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống,nhớ cà dầm tương Nhớ ai dãi nắng dầm sương Nhớ ai tát”

 1. Câu 1:
  Thể thơ: lục bát.
  Câu 2:
  Thành ngữ: dãi nắng dầm sương.
  Câu 3:
  – BPTT nổi bật: liệt kê (nhớ canh … dầm tương) và điệp ngữ (nhớ – nhớ ai).
  – Tác dụng của BPTT liệt kê: giúp thể hiện rõ những gì mà anh chiến sĩ đang nhung nhớ đến.
  – Tác dụng của BPTT điệp ngữ: giúp nhấn mạnh việc anh chiến sĩ đang rất nhớ quê nhà và nhớ người yêu mình.

  Trả lời
 2. Câu 1: Thể thơ: lục bát
  Câu 2: Thành ngữ: dãi nắng dầm sương
  Câu 3: Biện pháp tu từ:
  -Điệp ngữ: Nhớ
  -> Điệp lại 4 lần. Nhấn mạnh nỗi nhớ của nhân vật khi xa quê.
  – Liệt kê: quê hương, canh rau muống, cà dầm tương, ai tát nước bên đường
  -> Nhấn mạnh những sự vật, hình ảnh về quê hương.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới