b. Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa để miêu tả cảnh thiên nhiên? Em hãy chỉ ra so sánh, nhân hóa được

b. Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa để miêu tả cảnh thiên nhiên? Em hãy chỉ ra so sánh, nhân hóa được dùng ở đâu trong câu thơ?ĐOÀN THUYẾN ĐÁNH CÁ

1 bình luận về “b. Tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật so sánh và nhân hóa để miêu tả cảnh thiên nhiên? Em hãy chỉ ra so sánh, nhân hóa được”

  1. so sánh:     Mặt trời xuống biển như hòn lửa ,  cá thu biển đông như đoàn thoi
    nhân hóa : sóng đã cài then , đêm sập cửa

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới