Biển cho ta cá như lòng mẹ Nuôi lớn đời ta tự buổi nào – Nêu bpnt và td của chúng trong 2 câu thơ

Biển cho ta cá như lòng mẹ
Nuôi lớn đời ta tự buổi nào
– Nêu bpnt và td của chúng trong 2 câu thơViết một bình luận

Câu hỏi mới