cảm nhận 1 đoạn ngắn về tấm lòng của nhà thơ với nhân dân đất nước (ở câu 7-8 bài đại cáo bình ngô )

cảm nhận 1 đoạn ngắn về tấm lòng của nhà thơ với nhân dân đất nước (ở câu 7-8 bài đại cáo bình ngô )

1 bình luận về “cảm nhận 1 đoạn ngắn về tấm lòng của nhà thơ với nhân dân đất nước (ở câu 7-8 bài đại cáo bình ngô )”

  1. Trong đoạn ngắn về tấm lòng của nhà thơ với nhân dân đất nước, nhà thơ có thể chứng minh sự quan tâm và tình yêu của mình đối với nhân dân. Họ cảm thấy trách nhiệm để giúp đỡ nhân dân và giải quyết các vấn đề xã hội. Nhà thơ cũng có thể chứng minh sự trung thành và tâm huyết của mình với đất nước và nhân dân. Họ muốn đảm bảo tương lai tốt đẹp cho nhân dân và giữ gìn sự dân chủ và tự do

    Trả lời

Viết một bình luận