cần giúppp ạaa chỉ ra tác dụng của phép từ từ liệt kê trong câu sau :” Vươn thật cao . Đừng tiếc nuối . Đáng tin cậy . Vượt t

cần giúppp ạaa
chỉ ra tác dụng của phép từ từ liệt kê trong câu sau :” Vươn thật cao . Đừng tiếc nuối . Đáng tin cậy . Vượt trội…”

2 bình luận về “cần giúppp ạaa chỉ ra tác dụng của phép từ từ liệt kê trong câu sau :” Vươn thật cao . Đừng tiếc nuối . Đáng tin cậy . Vượt t”

 1. Chỉ ra tác dụng của phép từ từ liệt kê trong câu sau :” Vươn thật cao . Đừng tiếc nuối . Đáng tin cậy . Vượt trội…”
  => -Phép liệt kê: vươn thật cao , đừng tiếc nuối , đáng tin cậy , vượt trội. 
  => Tác dụng:
  -Làm cho câu văn có nhịp điệu , tăng sức gợi hình , gợi cảm. 
  -Muốn nói rằng hãy vươn mình lên , thật mạnh mẽ , đừng tiếc nuối bởi những thứ đã qua , trở thành một người đáng tin cậy được mọi người quý mến , tin yêu. Và trở nên vượt trội hơn so với mọi người.

  Trả lời
 2. \color{green}{\text{@Quyen}}
  => Phép liệt kê : Vươn thật cao, đừng tiếc nuối, đáng tin cậy, vượt trội
  -> Làm cho các diễn đạt hiệu quả hơn, ngắn gọn và dễ hiểu hơn
  -> Nhấn mạnh việc chúng ta phải biết vươn lên, đừng tiếc nuối vì những việc mình đã làm mà hãy tin vào bản thân

  Trả lời

Viết một bình luận