Câu 1 (3.0 điểm) Đọc câu chuyện sau: Một lần du hành, Khổng Tử thấy 2 đứa bé cãi nhau, không đứa nào chịu đứa nào. Chúng nhờ

Câu 1 (3.0 điểm) Đọc câu chuyện sau: Một lần du hành, Khổng Tử thấy 2 đứa bé cãi nhau, không đứa nào chịu đứa nào. Chúng nhờ Khổng Tử phân xử hộ ai đúng ai sai.
A nói: Lúc mặt trời mới mọc thì to như cái tán cỗ xe. Đến giữa trưa thì nhỏ lại bằng cái vung. Mà một vật càng ở gần càng to, càng ở xa trông càng bé. Thế chẳng phải khi mới mọc mặt trời gần ta hơn là gì?
B cãi: Lúc mới mọc, mặt trời mát mẻ. Lúc trưa lại nóng. Lửa càng gần càng nóng, càng xa càng mát. Thế chẳng phải khi mới mọc mặt trời ở xa ta hơn là gì? Nghe những lí sự đó, Khổng Tử cũng không biết phân xử ra sao cả.
a, Theo em trong các lời thoại trên thì A đúng, B đúng hay cả 2 đều sai? Vì sao?
b, Nội dung suy luận trong lời thoại trên không tuân thủ phương châm hội thoại nào?

2 bình luận về “Câu 1 (3.0 điểm) Đọc câu chuyện sau: Một lần du hành, Khổng Tử thấy 2 đứa bé cãi nhau, không đứa nào chịu đứa nào. Chúng nhờ”

 1. a) Cả 2 đều sai. Vì hiện tượng lớn nhỏ của mặt trời và nhiệt độ mặt trời toả ra phụ thuộc vào vai trò của lớp không khí bao quanh Trái Đất. Theo Định luật khúc xạ ánh sáng, khi mặt trời mới mọc tia tới lệch rất nhiều dẫn tới khúc xạ nhiều và tạo ra ảo ảnh, nên mặt trời lớn hơn vào buổi sáng; ít hấp thụ nhiệt hơn nên mặt trời mát hơn vào buổi sáng.
  b) Hai lời thoại có nội dung suy luận chỉ nêu bằng cảm tính nên vi phạm phương châm về chất.

  Trả lời
 2. a,Theo em trong các lời thoại trên thì cả A và B đều sai.
  -Vì chọn sai cách suy luận, A thì dựa vào hình dáng, kích thước của mặt trời, B thì lại dựa vào nhiệt độ. Hai cach suy luận này chưa thật sự thuyết phục và chính xác.
  b,Nội dung suy luận trong lời thoại trên không tuân thủ phương châm hội thoại về chất.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới