Cầu 3. Chi ra một biện pháp tu từ đuọc sử dụng trong cáu sau: “Nước mày, nhân việc họ Hồ lỗi đạo, mượn cái danh “thương dân đ

Cầu 3. Chi ra một biện pháp tu từ đuọc sử dụng trong cáu sau: “Nước mày, nhân việc họ Hồ lỗi đạo, mượn cái danh “thương dân đánh tội” đế thỏa cái thực “cướp của giết người”, lấn chiếm bờ côi ta, nặng thuế, nghiêm hình, bòn gio đài sạn, dầu kẻ tiểu dân ở trong chỗ thôn cùng ngo hêm, cũng không được yên thân mà sống, nhân nghĩa mà nhe thế

2 bình luận về “Cầu 3. Chi ra một biện pháp tu từ đuọc sử dụng trong cáu sau: “Nước mày, nhân việc họ Hồ lỗi đạo, mượn cái danh “thương dân đ”

 1. – Biện pháp tu từ : Liệt kê ” . 
  Liệt kê đầy đủ , cụ thể , chi tiết về những việc làm đáng căm phẫn , lên án của nhà Minh nhằm bóc lột nhân dân ta ” lấn chiếm bờ cõi ta, hiếp đáp sinh dân ta, nặng thuế, nghiêm hình, bòn gio đãi sạn, dẫu kẻ tiểu dân ở trong chỗ thôn cùng ngõ hẻm, cũng không được yên thân mà sống “
  => Tác dụng :
  – Biện pháp liệt kê giúp Nguyễn Trãi diễn tả đầy đủ hơn , âu sắc hơn về những việc làm bất nhân tính , vô nhân đạo , đáng lên án của nhà Minh đối với nhân dân ta
  – Thể hiện thái độ căm phẫn , tức giận , quyết đoán , mạnh mẽ khi đáp lại thư của tướng nhà Minh qua những tội ác của chúng với nhân dân Việt Nam ta. Đồng thời , qua đó thể hiện tình yêu Tổ quốc mãnh liệt , nồng nàn , da diết  của vị chủ tướng đối với dân tộc Việt Nam
  -> Liệt kê là sắp xếp , nối hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả đầy đủ hơn , sâu sắc hơn về khía cạnh khác nhau của thực tế , của tư tưởng , tình cảm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới