Câu 5: Viết đoạn văn ngắn ( 5-7 câu) nêu cảm nhận của em về câu thơ: Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

Câu 5: Viết đoạn văn ngắn ( 5-7 câu) nêu cảm nhận của em về câu thơ: Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.Viết một bình luận

Câu hỏi mới