Câu 6: Câu Vì lợi ích mười năm trồng cây / Vì lợi ích trăm năm trồng người sử dụng phép hoán dụ nào? A. Phép hoán dụ lấy bộ p

Câu 6: Câu Vì lợi ích mười năm trồng cây / Vì lợi ích trăm năm trồng người sử dụng phép hoán dụ nào?
A. Phép hoán dụ lấy bộ phận gọi tên toàn thể
B. Phép hoán dụ lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng
C. Phép hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi tên sự vật
D. Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi tên cái trừu tượng
=> Đáp án D. Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi tên cái trừu tượng
Giải thích sao lại DD =(((

1 bình luận về “Câu 6: Câu Vì lợi ích mười năm trồng cây / Vì lợi ích trăm năm trồng người sử dụng phép hoán dụ nào? A. Phép hoán dụ lấy bộ p”

  1. Câu 6: Câu Vì lợi ích mười năm trồng cây / Vì lợi ích trăm năm trồng người sử dụng phép hoán dụ nào? A. Phép hoán dụ lấy bộ phận gọi tên toàn thể B. Phép hoán dụ lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng C. Phép hoán dụ lấy dấu hiệu của sự vật để gọi tên sự vật D. Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi tên cái trừu tượng => Giải đáp D. Phép hoán dụ lấy cái cụ thể để gọi tên cái trừu tượng 
    Vì lợi ích mười năm trồng cây / Vì lợi ích trăm năm trồng người là cái cụ thể
    cái trừu tượng là để chỉ muốn tồn tại 10 năm thì chúng ta chỉ cần chồng cây thôi còn nếu 100 ,1000 năm thì phải dạy và đào tạo để sản sinh ra thành người có người thì mới có thể trồng thêm nhiều cây để giúp ích cho thế giới thêm tươi mới và phát triển hơn
    cho 5 sao và hay nhất

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới