“Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được ha

“Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi.
Câu hỏi : chữ “mang” trong “mang theo được hai chữ bình yên” mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển

1 bình luận về ““Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được ha”

  1. Đây là nghĩa chuyển, vì nghĩa gốc của từ mang là mang đi, tác giả đã chuyển nghĩa dựa trên cơ sở của nghĩa gốc , ở đây muốn nói chỉ cần bình yên trở về nhà là đủ.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới