Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và chuyển lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp Đoạn rồi nàng tắm g

Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và chuyển lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp
Đoạn rồi nàng tắm gội chạy sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà thân rằng.
-Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ.

1 bình luận về “Chỉ ra một lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và chuyển lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp Đoạn rồi nàng tắm g”

 1. lời dẫn trực tiếp :
  -Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ.
  viết lại : 
  đoạn rồi nàng tắm gội chạy sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than là kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng dám. Vũ Nương ta nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước…
  Mình nghĩ là như này sai thì xin lỗi nha :((

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới