Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ sau: Chúng tôi sẽ trụi trần nhảy choi choi trên cát Giẫ

Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ sau:
Chúng tôi sẽ trụi trần nhảy choi choi trên cát
Giẫy giụa tơi bời trên cát
Như con cá rô rạch nước đón mưa rào
Úp miệng vào tay, chúng tôi sẽ cùng gào
Như ếch nhái uôm uôm khắp đảo

1 bình luận về “Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ sau: Chúng tôi sẽ trụi trần nhảy choi choi trên cát Giẫ”

  1. Biện pháp so sánh: như con cá rô rạch nước đón mưa rào, như ếch nhái uôm uôm khắp đảo
    Tác dụng: diễn tả không khí vui tươi, tâm thế vui vẻ và năng lượng tích cực tuôn trào của nhân vật chúng tôi. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới