Cho đoạn văn : ” Lần này ta ra thân hành cầm quân ,phương lược tiến đánh …. bấy giờ nước giàu quân mạnh ,thì ta có sợ gì ch

Cho đoạn văn : ” Lần này ta ra thân hành cầm quân ,phương lược tiến đánh …. bấy giờ nước giàu quân mạnh ,thì ta có sợ gì chúng ” a ) Có mấy từ ” ta ” trong đoạn văn trên ? Từ đó thuộc từ loại nào ? Nghĩa của từ ” ta ” trong đoạn văn có giống nhau không ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới