cho ví dụ về 2 biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ

cho ví dụ về 2 biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụViết một bình luận

Câu hỏi mới