Có ý kiến cho rằng: Người nghệ sĩ lớn là người nhìn đâu cũng thấy mình. Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua đoạn tríc

Có ý kiến cho rằng: Người nghệ sĩ lớn là người nhìn đâu cũng thấy mình.
Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du, hãy làm sáng tỏ.
Mọi người giúp em dàn ý với ạ. Hứa vote 5* + TLHN ạ<3Viết một bình luận

Câu hỏi mới