“…Con thân yêu người bạn nhỏ của cha Mẹ là cây con là trái là hoa Trong gian khổ con là mầm xanh biếc. Buổi ra đời thấy trờ

“…Con thân yêu người bạn nhỏ của cha
Mẹ là cây con là trái là hoa
Trong gian khổ con là mầm xanh biếc.
Buổi ra đời thấy trời cao có ngợp
Con hãy nhìn vào mắt mẹ con ơi
Đời chông gai vẫn mong con ra đời
Bài thơ đẹp cha dành cho buổi ấy.
Mẹ bấm ngón tay mong con lắm đấy
Cha chờ con càng yêu mẹ của con
Thay đổi đời cha sinh nở đời con
Mẹ là bến của mênh mông biển thắm
Mẹ là mái che đời cha mưa nắng
Con là cánh buồm cha gửi đến mai sau.”
Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt của đoạn thơ.
Câu 2. Xác định từ láy và tìm ít nhất 2 từ ghép có trong đoạn thơ.
Câu 3. Hãy chỉ ra và phân tích hiệu quả nghệ thuật của một biện pháp tu từ em cho là nổi bật nhất trong đoạn.Viết một bình luận

Câu hỏi mới