công việc của anh thanh niên trong bài Lặng lẽ sapa gắn bó với bao anh em đồng chí dưới kia, tìm một chi tiết trong tác phẩm

công việc của anh thanh niên trong bài Lặng lẽ sapa gắn bó với bao anh em đồng chí dưới kia, tìm một chi tiết trong tác phẩm chứng minhViết một bình luận

Câu hỏi mới