Cứu mình với SOS!!! Cội nguồn là gì Sinh dưỡng là gì Ý nghĩa của cội nguồn sinh dưỡng đối với gia đình, quê hương, đất nước =

Cứu mình với SOS!!!
Cội nguồn là gì
Sinh dưỡng là gì
Ý nghĩa của cội nguồn sinh dưỡng đối với gia đình, quê hương, đất nước => đối với cá nhân

1 bình luận về “Cứu mình với SOS!!! Cội nguồn là gì Sinh dưỡng là gì Ý nghĩa của cội nguồn sinh dưỡng đối với gia đình, quê hương, đất nước =”

 1. •Cội nguồn là gì
  => Cội nguồn tức là đầu tiên , là ban đầu , là tất cả những gì của thế hệ đi trước hay tổ tiên để lại cho thế hệ sau, cho con cháu và đây cũng là nơi con người sinh ra và lớn lên. 
  •Sinh dưỡng là gì? 
  => là những đã sinh ra ta , có công giáo dục , nuôi dưỡng ta trở thành một con người có ích cho xh. 
  •Ý nghĩa của cội nguồn sinh dưỡng đối với gia đình, quê hương, đất nước, cá nhân
  =>*đối với quê hương : là nhân tố giúp ta hình thành nhân cách tốt đẹp , sống có ích, giúp ta có thể xây dựng một cuộc sống tinh thần tình cảm . 
  *Đối với gia đình: là nơi nuôi dưỡng ta về cả tinh thần lẫn vật giúp , giúp ta vững vàng trên con đường tương lai phía trước
  *Đối với cá nhân : trở thành một công dân mẫu mực , có đầy đủ phẩm chất đạo đức tốt đẹp
  *Đối với đất nước :Đất nước mỗi ngày một giàu đẹp , phát triển hơn

  Trả lời

Viết một bình luận