đặt câu chứa thành phần phụ chú với chủ đề vẻ đẹp vua Quang Trung

đặt câu chứa thành phần phụ chú với chủ đề vẻ đẹp vua Quang Trung

1 bình luận về “đặt câu chứa thành phần phụ chú với chủ đề vẻ đẹp vua Quang Trung”

 1. * Câu chứa thành phần phụ chú với chủ đề vẻ đẹp vua Quang Trung
  – Nhân vật Quang Trung (trong tác phẩm ”Hoàng Lê nhất thống chí”) là một vị vua có trí tuệ sáng suốt và nhạy bén trong mọi trường hợp
  + Thành phần phụ chú: trong tác phẩm” Hoàng Lê nhất thống chí”
  * Thành phần phụ chú là thành phần biệt lập nằm ngoài cấu trúc ngữ pháp của câu nhằm giải thích, bổ sung cho câu
  @LP

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới