Đề 6: Suy nghĩ về nhân vật vua Quang Trung trong đoạn trích Hồi thứ 14 Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái.

Đề 6: Suy nghĩ về nhân vật vua Quang Trung trong đoạn trích Hồi thứ 14 Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái.Viết một bình luận

Câu hỏi mới