Đề bài: Đóng vai người lính kể về một lần giật mình của chính mình ( dựa theo tác phẩm Ánh Trăng của Nguyễn Duy) *Đề là viết

Đề bài: Đóng vai người lính kể về một lần giật mình của chính mình ( dựa theo tác phẩm Ánh Trăng của Nguyễn Duy)
*Đề là viết văn nên là viết bài văn thôi chứ k yêu cầu là theo khổ nào ạ. đúng 5*, ctlhn, cảm ơn. e cảm ơn a/c giúp eViết một bình luận

Câu hỏi mới