Để trở thành một người đoàn viên theo em cần phải làm gì? Ai giúp với ạ

Để trở thành một người đoàn viên theo em cần phải làm gì? Ai giúp với ạ

2 bình luận về “Để trở thành một người đoàn viên theo em cần phải làm gì? Ai giúp với ạ”

 1. Để trở thành đoàn viên thì học sinh, sinh viên cần rèn luyện, tu dưỡng đạo đức sao cho tương thích với tiêu chuẩn đặt ra Đoàn thanh cộng sản Hồ Chí Minh. Để trở thành một đoàn viên thanh niên cần đáp ứng các tiêu chỉ cụ thể như sau:
  – Phải luôn nâng cao tinh thần “trung với nước, hiếu với dân” nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. không sợ gian khổ hi sinh và hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phanh đi đầu trong sự nghiệp cách mạng. 
  – Tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể của nhân dân; tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau; nâng cao ý thức tổ chức và kỉ luật; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do. Luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giải quyết và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau để giúp nhau cùng tiến bộ. 
  – Để trở thành một người Đoàn viên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thì các bạn cần tích cực rèn luyện để nâng cao trình độ, không ngừng học tập để trau dồi đầy đủ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng để công hiến;
  –  Cần phải lao động sản xuất với mục đích làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội và làm tốt các nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tham gia vận động các thanh niên, thiếu nhi tích cực tham gia hỗ trợ hoạt động của Đoàn, đội và hỗ trợ thanh niên để đáp ứng đủ điều kiện để vào Đoàn, xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 
  Do vậy, để trở thành một Đoàn viên của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì các bạn trẻ cần phải thực hiện các công việc và đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Ngoài ra cần đáp ứng 05 tiêu chí rèn luyện, cụ thể: Giàu lòng yêu nước; đoàn kết nhân ái; tuân thủ pháp luật và sống có nhân hóa; có sức khỏe, kỹ năng và tri thức và có bản lĩnh, tư tin để hội nhập.

  Trả lời
 2. -Để trở thành một người đoàn viên, em cần thực hiện những điều sau đây:
  +,Hiểu và chấp hành nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật của đất nước.
  +,Tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong trường học, gia đình, cộng đồng và xã hội.
  +,Giữ gìn văn hóa, tôn trọng truyền thống và giá trị văn hoá của dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí.
  +,Giữ gìn môi trường sống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.
  +,Phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động hằng ngày.
  +,Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn và phong trào thiếu nhi, tham gia các hoạt động xã hội nhằm góp phần xây dựng đất nước.
  +,Tự rèn luyện bản thân, phát triển năng lực và kỹ năng để trở thành người có ích cho xã hội và đất nước.
  +,Giữ gìn phẩm chất đạo đức, tôn trọng, đoàn kết và hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh, bảo vệ và thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam.
  -Với những nỗ lực và hành động đúng đắn như trên, em sẽ trở thành một người đoàn viên tốt, có trách nhiệm với xã hội và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới