đoạn văn nghị luận suy nghĩ về hiện tượng học đối phó của học sinh hiện nay”.(câu chủ đề>giải thích>thực trạng>nguyên nhân >

đoạn văn nghị luận suy nghĩ về hiện tượng học đối phó của học sinh hiện nay”.(câu chủ đề>giải thích>thực trạng>nguyên nhân > hậu quả >bài học nhận thức của bản thân)giúp mình với ạ nhớ đày đủ ý

1 bình luận về “đoạn văn nghị luận suy nghĩ về hiện tượng học đối phó của học sinh hiện nay”.(câu chủ đề>giải thích>thực trạng>nguyên nhân >”

  1. Có thể nói việc học qua loa đối phó để lại nhiều tác hại nguy hiểm. Xét về một mặt nào đó, những hành động này có thể cho họ lợi ích nhất thời, đó có thể là những điểm tám, điểm chín,.. trong các kì thi, kiểm tra chẳng hạn. Nhưng nếu ta xét một cách toàn diện và sâu rộng hơn, thì cái lợi trước mắt đó sẽ lại là cái hại lâu dài cho chính bản thân họ và cho cả đất nước, dân tộc. Khi những người học sinh thực hiện những hành động tiêu cực đó, thì liệu khi họ rời khỏi ghế nhà trường nhà bước vào xã hội, trong bộ óc của họ có chứa được một tí kiến thức nào để có thể chung sống với xã hội hay không. Và liệu một dân tộc, một đất nước sẽ ra sao khi nền giáo dục của đất nước đó, dân tộc đó chỉ tạo ra những con người trẻ tuổi với cái đầu rỗng tuếch và suy nghĩ dối trá, tôi chắc hẳn rằng sẽ trở nên suy yếu đi, thậm chí là diệt vong.

    Trả lời

Viết một bình luận