Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠN Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, g

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠN
Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ.
Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị đuối sức và chìm dần xuống. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Khi đã lên bờ, anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá: Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi.
Người kia hỏi: Tai sao khi tôi xúc phạm anh, anh lại viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá
Anh ta trả lời: Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian nhưng không ai có thể xóa nhòa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá và trong lòng người
Vậy chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn thù hận lên cát và khắc ghi ân nghĩa lên đá.
(Hạt giống tâm hồn, tập 4, NXB Tổng hợp TP. HCM 2004, tr28-29)
1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.
2. Tìm hai lời dẫn trực tiếp có trong văn bản.
3. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
4. Điều gì có thể xảy ra nếu ta khắc tạc thù hận, nỗi đau vào trong lòng?
5. Văn bản trên gợi cho em bài học gì trong cuộc sống hãy viết đoạn văn ngắn bày tỏ suy nghĩ về bài học đó.Viết một bình luận

Câu hỏi mới