Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. Quê hương là gì hở mẹ Mà cô giáo dạy phải yêu Quê hương là gì h

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi.
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
1.Xác định PTBĐC, thể thơ
2.Tác giả định nghĩa như thế nào về quê hươngViết một bình luận

Câu hỏi mới