Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi : Nhờ sự huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt, không một phút chần chừ của cả hệ thố

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi :
Nhờ sự huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt, không một phút chần chừ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận, chung sức của nhân dân, việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đã diễn ra ở quy mô chưa có tiền lệ và đạt được những kết quả thắng lợi bước đầu.Chúng ta đã kiểm soát tốt tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn, cách ly triệt để, chăm sóc và điều trị tốt, phát hiện sớm và truyền thông hiệu quả, nâng cao tinh thần cảnh giác và sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân. Thế giới bày tỏ ấn tượng trước những kết quả Việt Nam đã làm được. Người dân tin tưởng, ủng hộ, đồng lòng, chung sức với Đảng, Nhà nước trong việc xử lý cuộc khủng hoảng toàn cầu này.
Câu 1 :Chỉ ra và phân tích td 1 bptt nổi bật trong câu văn sau : Nhờ sự huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt, không một phút chần chừ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận, chung sức của nhân dân, việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đã diễn ra ở quy mô chưa có tiền lệ và đạt được những kết quả thắng lợi bước đầu.

2 bình luận về “Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi : Nhờ sự huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt, không một phút chần chừ của cả hệ thố”

 1. Biện pháp tu từ liệt kê những yếu tố tạo nên sự đoàn kết chung sức đồng lòng của toàn thể chính phủ, nhân dân và dân tộc Việt Nam đối với phòng chống dịch Covid 19. Tác dụng: đưa ra dẫn chứng và nhấn mạnh sự đoàn kết, kịp thời và nhanh chóng của chính phủ, nhân dân VN trong công cuộc phòng chống dịch Covid 19. 

  Trả lời
 2. Nhờ sự huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt, không một phút chần chừ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận, chung sức của nhân dân, việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đã diễn ra ở quy mô chưa có tiền lệ và đạt được những kết quả thắng lợi bước đầu.
  -Biện pháp tu từ: Liệt kê( sự huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt, không một phút chần chừ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận, chung sức của nhân dân, việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh…)
  =>Tác dụng:
  +Tăng hiệu quả biểu đạt.
  +Liệt kê đầy đủ, chi tiết và cụ thể những yếu tố tạo nên thắng lợi của nhân dân Việt nam trước đại dịch.
  +Gây ấn tượng mạnh với người đọc, người nghe
  +Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của chính phủ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới