Đọc ngữ liệu sau: Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân mỗi người(1). Nó là nguời thầy, người bạn, người hộ vệ thân thiết và

Đọc ngữ liệu sau:
Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân mỗi người(1). Nó là nguời thầy, người bạn, người hộ vệ thân thiết và chân thành nhất của chúng ta(2). Lòng tự trọng giúp ta biết cách hành xử đúng mực cũng như luôn dũng cảm trong việc đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác(3).
Mọi sự khôn ngoan đều bắt đầu từ lòng tự trọng(4). Với lòng tự trọng, bạn sẽ trở nên năng động và can đảm, sẵn sàng tiến về phía trước để mở lối cho những người đi sau(5). Lòng tự trọng, bắt nguồn từ việc bạn yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình(6). Quả thật, nếu không tôn trọng chính mình, làm sao bạn có thể học cách yêu thương và tôn trọng người khác(7).
(Goerge Matthew Adams – Không gì là không thể, Thu Hằng dịch, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017, tr. 27)
Câu 1 Đoạn trích sử dụng cách lập luận nào
A Diễn dịch
B Quy nạp
C Tổng hợp
D Song hành
Câu2: câu (1) liên kết với câu (2) bằng phép liên kết nào?
A Phép nối
B Phép lặp
C Viết thế
D Phép đồng nghĩa

Câu 3 trong câu văn sau quả thật nếu không tôn trọng chính mình làm sao bạn có thể học đúng cách yêu thương và tôn trọng người khác sử dụng thành phần biệt lập gì

1 bình luận về “Đọc ngữ liệu sau: Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân mỗi người(1). Nó là nguời thầy, người bạn, người hộ vệ thân thiết và”

 1. 1.
  -> A. Diễn dịch
  ** Giải thích: Luận điểm( Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân mỗi người)
  2.
  -> C. Phép thế
  ( Lòng tự trong- nó)
  3. Quả thật, nếu không tôn trọng chính mình, làm sao bạn có thể học cách yêu thương và tôn trọng người khác
  -> Thành phần biệt lập: Cảm thán
  ** ( Quả thật) 

  Trả lời

Viết một bình luận