Đọc ngữ liệu sau: Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân mỗi người(1). Nó là nguời thầy, người bạn, người hộ vệ thân thiết và

Đọc ngữ liệu sau:
Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân mỗi người(1). Nó là nguời thầy, người bạn, người hộ vệ thân thiết và chân thành nhất của chúng ta(2). Lòng tự trọng giúp ta biết cách hành xử đúng mực cũng như luôn dũng cảm trong việc đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác(3).
Mọi sự khôn ngoan đều bắt đầu từ lòng tự trọng(4). Với lòng tự trọng, bạn sẽ trở nên năng động và can đảm, sẵn sàng tiến về phía trước để mở lối cho những người đi sau(5). Lòng tự trọng, bắt nguồn từ việc bạn yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình(6). Quả thật, nếu không tôn trọng chính mình, làm sao bạn có thể học cách yêu thương và tôn trọng người khác(7).
(Goerge Matthew Adams – Không gì là không thể, Thu Hằng dịch, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017, tr. 27)
Câu 3 Trong câu văn sau: “Quả thật nếu không tôn trọng chính mình, làm sao bạn có thể học được cách yêu thương và tôn trọng người khác” sử dụng thành phần biệt lập gì?
A Thành phần cảm thán
B Thành phần phụ chú
C Thành phần gọi đáp
D Thành phần tình thái

Câu 4 Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu văn “Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân mỗi người” đó kiểu câu gì?
A Câu đơn
B Câu ghép
C Câu đặc biệt
D Câu rút gọn

2 bình luận về “Đọc ngữ liệu sau: Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân mỗi người(1). Nó là nguời thầy, người bạn, người hộ vệ thân thiết và”

 1. Câu 3 Trong câu văn sau: “Quả thật nếu không tôn trọng chính mình, làm sao bạn có thể học được cách yêu thương và tôn trọng người khác” sử dụng thành phần biệt lập gì?
  D Thành phần tình thái
  “Quả thật” 
  Câu 4 Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu văn “Lòng tự trọng nằm ngay trong bản thân mỗi người” đó kiểu câu gì? 
  A Câu đơn
  Lòng tự trọng// nằm ngay trong bản thân mỗi người
     CN                               VN

  Trả lời
 2. 3.
  -> A. Thành phần cảm thán
  ( Quả thật-> Thể hiện sự đồng tình của tác giả với quan điểm được đưa ra)
  4.
  ->A. Câu đơn
  +Chủ ngữ: Lòng tự trọng
  +Vị ngữ: nằm ngay trong bản thân mỗi người

  Trả lời

Viết một bình luận