em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về chiến tranh

em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về chiến tranh
Viết một bình luận