Ghi lại tên một tác phẩm em đã học trong chương trình Ngữ văn 9 được sáng tác cùng thời kỳ với bài thơ “mùa xuân nho nhỏ”, nê

Ghi lại tên một tác phẩm em đã học trong chương trình Ngữ văn 9 được sáng tác cùng thời kỳ với bài thơ “mùa xuân nho nhỏ”, nêu rõ tên tác giả của tác phẩm đó

2 bình luận về “Ghi lại tên một tác phẩm em đã học trong chương trình Ngữ văn 9 được sáng tác cùng thời kỳ với bài thơ “mùa xuân nho nhỏ”, nê”

 1. -Một tác phẩm em đã học trong chương trình Ngữ văn 9 được sáng tác cùng thời kỳ với bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”: Viếng lăng Bác( Tác giả: Viễng Phương)
  ->Hai tác phẩm đều được viết vào thời kì đất nước vừa thống nhất, đang trong không khí hân hoan, phấn khởi xây dựng và phát triển, đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lời
 2. – Tác phẩm sáng tác cùng thời kỳ với tác phẩm ” Mùa xuân nho nhỏ(1980) ” là tác phẩm : 
  – ” Nói với con ” 
  -> Tác giả Y Phương 
  -> Hoàn cảnh sáng tác : Sáng tác năm 1980 , trong hoàn cảnh đất nước vừa hòa bình , thống nhất được năm năm . Từ đống đổ nát của chiến tranh , cả dân tộc bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới trong hoàn cảnh khó khăn về cả vật chất và tinh thần , đặc biệt là các vùng miền núi nói chung và quê hương tác giả nói riêng

  Trả lời

Viết một bình luận