Giúp mình bài này với ạ: Đề 6. Viết đoạn văn (5-7 câu) chỉ và phân tích tác dụng của BPTT điệp ngữ Mai về miền Nam thương tr

Giúp mình bài này với ạ:
Đề 6. Viết đoạn văn (5-7 câu) chỉ và phân tích tác dụng của BPTT điệp ngữ
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này
(Viếng lăng Bác Viễn Phương)

1 bình luận về “Giúp mình bài này với ạ: Đề 6. Viết đoạn văn (5-7 câu) chỉ và phân tích tác dụng của BPTT điệp ngữ Mai về miền Nam thương tr”

  1. Đoạn thơ được trích từ bài thơ Viếng lăng Bác thể hiện sự tiếc thương, bùi ngùi của nhà thơ Viễn Phương trước khi rời lăng Bác. Biện pháp điệp ngữ “Muốn làm” đã nhấn mạnh được khát vọng bình dị mà cao đẹp của nhà thơ được hóa thân vào những thứ bình dị xung quanh để mãi được ở bên Bác. Nhà thơ muốn được hóa thân làm con chim hót quanh lăng, được làm đóa hoa tỏa hương, được làm cây tre trung hiếu bên Bác. Tất cả đều là hình ảnh của sự vật được cống hiến, được ở bên Bác. Từ đó, biện pháp điệp ngữ giúp nhà thơ thể hiện được sự bịn rịn không muốn chia xa và sự kính trọng, tình yêu thương vô bờ dành cho Bác. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới