“Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao Hãy sống như biển trào, như biển trà

“Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông.
Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư”

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
Câu 2. Xác định từ láy và tìm ít nhất 2 từ ghép có trong đoạn thơ.
Câu 3. Hãy chỉ ra và phân tích hiệu quả nghệ thuật của một biện pháp tu từ em cho là nổi bật nhất trong đoạn.Viết một bình luận

Câu hỏi mới