Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 5-10 câu trình bày thông điệp cuộc sống mà em rút ra được từ văn bản câu chuyện ốc sên.

Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 5-10 câu trình bày thông điệp cuộc sống mà em rút ra được từ văn bản câu chuyện ốc sên.Viết một bình luận

Câu hỏi mới