Kể lại 1 câu chuyện cảm động em đã đọc, được nghe, được chứng kiến hoặc là người trực tiếp tham gia. Qua đó em thấy tình ngườ

Kể lại 1 câu chuyện cảm động em đã đọc, được nghe, được chứng kiến hoặc là người trực tiếp tham gia. Qua đó em thấy tình người luôn hiện hữu xung quanh chúng taViết một bình luận

Câu hỏi mới