Kể một câu chuyện về ý chí nghị lực Dàn ý: I. MB: + Giới thiệu về chủ đề, đề tài mà đề yêu cầu + Dẫn dắt câu chyện + Tên chuy

Kể một câu chuyện về ý chí nghị lực
Dàn ý:
I. MB:
+ Giới thiệu về chủ đề, đề tài mà đề yêu cầu
+ Dẫn dắt câu chyện
+ Tên chuyện, tác giả, nguồn sách, báo
+ Trình bày nhận xét, đánh giá, khái quát về câu chuyện
II. TB
1) Kể lại trình tự diễn biến của câu chuyện
2) Nêu ý nghĩa câu chuyện
III. KB
+ Khẳng định lại giá trị, nội dung, ý nghĩa của câu chuyện thể hiện về chủ đề
+ Liên hệ bản thânViết một bình luận

Câu hỏi mới