Kể tên các phương châm hội thoại? Mỗi phương châm lấy 2 ví dụ (ngoài SGK) Giúp mk với ạaa

Kể tên các phương châm hội thoại?
Mỗi phương châm lấy 2 ví dụ (ngoài SGK)
Giúp mk với ạaa

1 bình luận về “Kể tên các phương châm hội thoại? Mỗi phương châm lấy 2 ví dụ (ngoài SGK) Giúp mk với ạaa”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới