Kết thúc bài thơ Ánh Trăng, nhà thơ Nguyễn Duy có viết: Trăng cứ tròn vành vạnh

Kết thúc bài thơ Ánh Trăng, nhà thơ Nguyễn Duy có viết:
Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình.
Từ thái độ cách cư xử vầng trăng với con người thể hiện trong khổ thơ trên, hãy trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng vị tha trong cuộc sống
Kiểu bài: NLXH( tư tưởng đạo lí)
Bài văn nhé :vViết một bình luận

Câu hỏi mới