kiều càng sắc sảo mặn mà so bề tài sắc lại có phần hơn .làn thu thủy nét xuân sơn . hoa ghen thua thắm liễu hoèn kém xanh .

kiều càng sắc sảo mặn mà
so bề tài sắc lại có phần hơn
.làn thu thủy nét xuân sơn
. hoa ghen thua thắm liễu hoèn kém xanh
.một hai nghiêng nước nghiêng thành
. sắc đành đòi một tài đành hoạ hai
. thông minh vốn săn tính trời
. pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm
.a, nêu vị trí đoạn trích
B,phương thức biểu đạt chính
C, viết đoạn văn nêu ngắn gọn đoạn thơViết một bình luận

Câu hỏi mới