lấy 5 VD về 5 phường châm hội thoại đã học ? và chỉ rõ

lấy 5 VD về 5 phường châm hội thoại đã học ? và chỉ rõ

1 bình luận về “lấy 5 VD về 5 phường châm hội thoại đã học ? và chỉ rõ”

 1. PC về lượng:
  – câm miệng hến
  – Lắm mồm lắm miệng
  PC về chất:
  – Nói có sách, mách có chứng
  – Ăn k nói có
  – Ăn ốc nói mò
  – Ăn ngay nói thật
  PC về quan hệ:
  – Trống đánh xuôi kèn thổi ngược
  – Đánh trống lãng
  PC cách thức:
  – Nửa úp nửa mở
  – Nói ra đầu ra đũa
  – Con cà con kê
  PC lịch sự:
  – Nói như đấm vào tay
  – Nói băm nói bổ
  – Điều nặng tiếng nhẹ
  – Nói như dùi đục chấm mắm cay

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới