Mẹ! Có nghĩa là duy nhất Một bầu trời Một mặt đất Một vầng trăng câu trên không tuân thủ theo phương châm nào ? mn giúp em vớ

Mẹ!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng
câu trên không tuân thủ theo phương châm nào ?
mn giúp em với em cảm ơn trước

1 bình luận về “Mẹ! Có nghĩa là duy nhất Một bầu trời Một mặt đất Một vầng trăng câu trên không tuân thủ theo phương châm nào ? mn giúp em vớ”

  1. -> Vi phạm phương châm về lượng.
    Câu trên kể từ phần “Một bầu trời” trở đi thì vô nghĩa, rời rạc, thiếu liên kết với hai câu đầu. Do đó khiến câu nói không có ý nghĩa và vi phạm phương châm về lượng.
    Phương châm về lượng: khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới