Một người sắp đi chơi xa, dặn con: ( bài chÁY ” ) – Hễ có ai tới thì đưa cái giấy này cho họ. Ðứa bé bỏ tờ giấy vào túi áo.

Một người sắp đi chơi xa, dặn con: ( bài chÁY ” )
– Hễ có ai tới thì đưa cái giấy này cho họ. Ðứa bé bỏ tờ giấy vào túi áo. Cả ngày không thấy ai đến. Tối, sẵn có ngọn đèn, nó lấy ra xem, chẳng may vô ý để tờ giấy cháy mất.
Hôm sau, có người đến hỏi:
– Thầy cháu có nhà không?
Sực nhớ đến tờ giấy, nó buồn rầu đáp:
– Mất rồi!
Ông khách giật mình, hỏi:
– Mấy bao giờ?
– Tối hôm qua.
– Sao mà mấy?
– Cháy!
1. NGƯỜI KHÁCH NÓI ĐẾN ĐỐI TƯỢNG NÀO ?
2. CẬU BÉ NÓI ĐẾN ĐỐI TƯỢNG NÀO ?
3. TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP TRÊN ỨNG VỚI CÂU THÀNH NGỮ NÀO TRONG CÂU THÀNH NGỮ NÀO TRONG TVIET ? LIÊN QUAN ĐẾN PC HỘI THOẠI NÀO ?

1 bình luận về “Một người sắp đi chơi xa, dặn con: ( bài chÁY ” ) – Hễ có ai tới thì đưa cái giấy này cho họ. Ðứa bé bỏ tờ giấy vào túi áo.”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới