Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ,mềm mại, rơi mà như nhảy nhót ->Xác định thành phần câu

Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ,mềm mại, rơi mà như nhảy nhót
->Xác định thành phần câu

2 bình luận về “Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ,mềm mại, rơi mà như nhảy nhót ->Xác định thành phần câu”

 1. #tn
  * Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới.
  – CN : Mưa mùa xuân
  – VN : Xôn xao, phơi phới.
  *  Những hạt mưa bé nhỏ,mềm mại, rơi mà như nhảy nhót.
  – CN : Những hạt mưa
  – VN : Bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót.

  Trả lời
 2. Mưa mùa xuân / xôn xao, phơi phới.
      CN                       VN 
  Những hạt mưa / bé nhỏ,mềm mại, rơi mà như nhảy nhót
         CN                           VN 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới