nêu nhận xét của em về hoàn cảnh sống và điều kiện làm việc của anh thanh niên trong “lặng lẽ Sa Pa “

nêu nhận xét của em về hoàn cảnh sống và điều kiện làm việc của anh thanh niên trong “lặng lẽ Sa Pa ”Viết một bình luận

Câu hỏi mới