Nhân vật “ta” nói đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng , phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị nhằm khẳng định điều

Nhân vật “ta” nói đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng , phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị nhằm khẳng định điều gì? Hãy chép 2 câu trong bài thơ Sông núi nước Nam có nội dung tương tự.

1 bình luận về “Nhân vật “ta” nói đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng , phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị nhằm khẳng định điều”

  1. -Nhân vật “ta” nói “đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng , phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị “nhằm khẳng định: độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tự cường của dân tộc ta. Qua đó là lời tuyên bố khẳng định chủ quyền, đặt dân tộc sánh ngang với Trung Quốc, cảnh báo những kẻ đang có rắp tâm xâm phạm.
    – Haicâu trong bài thơ Sông núi nước Nam có nội dung tương tự.
    Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
    Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới