Nhập vai vào anh Sáu để kể lại tâm trạng của mình khi làm chiếc lược tặng con

Nhập vai vào anh Sáu để kể lại tâm trạng của mình khi làm chiếc lược tặng conViết một bình luận

Câu hỏi mới