Những cái xảy ra hàng ngày: máy bay rít, bom nổ. Nổ trên cao điểm, cách cái hang này khoảng 300 mét. Chỉ ra phép liên kết tro

Những cái xảy ra hàng ngày: máy bay rít, bom nổ. Nổ trên cao điểm, cách cái hang này khoảng 300 mét.
Chỉ ra phép liên kết trong hai câu văn trên và các từ ngữ dùng để thực hiện phép liên kết đó

2 bình luận về “Những cái xảy ra hàng ngày: máy bay rít, bom nổ. Nổ trên cao điểm, cách cái hang này khoảng 300 mét. Chỉ ra phép liên kết tro”

 1. Những cái xảy ra hàng ngày: máy bay rít, bom nổ. Nổ trên cao điểm, cách cái hang này khoảng 300 mét.
  => Phép liên kết trong hai câu văn trên và các từ ngữ dùng để thực hiện phép liên kết đó là: Phép lặp-nổ

  Trả lời
 2. Những cái xảy ra hàng ngày: máy bay rít, bom nổ. Nổ trên cao điểm, cách cái hang này khoảng 300 mét.
  -Phép liên kết: Phép lặp
  ->Từ ngữ dùng để thực hiện phép liên kết đó: nổ

  Trả lời

Viết một bình luận