Những hành vi ngược đãi, bạo hành đối với trẻ em, lúc đấy em sẽ làm gì? (đoạn văn khoảng 200 chữ)

Những hành vi ngược đãi, bạo hành đối với trẻ em, lúc đấy em sẽ làm gì? (đoạn văn khoảng 200 chữ)

1 bình luận về “Những hành vi ngược đãi, bạo hành đối với trẻ em, lúc đấy em sẽ làm gì? (đoạn văn khoảng 200 chữ)”

  1. Nếu chứng kiến những hành vi ngược đãi, bạo hành với trẻ em, em sẽ ngay lập tức chạy đến can ngăn và giải cứu cho bạn nhỏ đó trước tiên. Sau đó, em sẽ đưa bạn nhỏ đó ra xa để giữ khoảng cách an toàn trước. Nếu có thể, em sẽ gọi điện cho đường dây nóng về chống xâm hại, bạo lực trẻ em hoặc chính quyền địa phương, hoặc hô hoán lên để nhận được sự giúp đỡ từ người lớn xung quanh. Em tuyệt đối sẽ không dửng dưng trơ mắt đứng nhìn trẻ em bị ngược đãi, bạo hành, đối xử tàn tệ như vậy. Sau đó, em sẽ giúp đỡ bạn nhỏ đó được bình ổn tinh thần và giúp đỡ bạn nhỏ sau này không còn bị bạo hành hay ngược đãi như vậy thêm nữa. Để làm được, bạn nhỏ đó cần được tách ra khỏi người bạo hành, hoặc người bạo hành đó cần được cải tạo thậm chí là chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi mà mình đã gây ra. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới