nói dối vi phạm phương châm hội thoại nào

nói dối vi phạm phương châm hội thoại nào

2 bình luận về “nói dối vi phạm phương châm hội thoại nào”

  1. Nói dối vi phạm vào phương châm hội thoại về chất.
    -) Phương châm về chất: khi giao tiếp, không được nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực hoặc chứng cứ.

    Trả lời
  2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
    – Phương châm về chất. Bởi yêu cầu của Phương châm về chất là nói những điều đúng, có bằng chứng xác thực.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới