Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không đúng lắm .(…)Nhưng sao lại là cái tin như vậy được ? Mà thằng chánh Bệu

Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không đúng lắm .(…)Nhưng sao lại là cái tin như vậy được ? Mà thằng chánh Bệu thì đích thị là người làng không sai rồi. Không có lửa làm sao có khói? Ai hơi đâu người ta bịa tạc ra những chuyện ấy làm gì . Chao ôi! Cực nhục chưa , cả làng Việt gian ! Rồi đây làm ăn, buôn bán ra sao ? Ai người ta chứa. Ai người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Viêt gian bán nước…. Lại còn bao nhiêu người làng, tan tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đã rõ cái cơ sự này chưa?…
Tìm thành ngữ có trong đoạn trích trên và giải nghĩa thành ngữ đó? Việc sử dụng thành ngữ đó có tác dụng gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới