– Ông: Này bà, mua giúp tôi một ít thuốc lào đi! – Bà: Ai bán bắp xào ở đây mà mua? – Ông: Khổ! Bà đúng là điếc quá! – Bà: Ti

– Ông: Này bà, mua giúp tôi một ít thuốc lào đi!
– Bà: Ai bán bắp xào ở đây mà mua?
– Ông: Khổ! Bà đúng là điếc quá!
– Bà: Tiếc gì với ông gói bắp xào? Đã bảo ở đây không có ai bán. Ông nói thế là đánh giá tôi bủn xỉn phải không?
HAI NHÂN VẬT ĐÃ VI PHẠM PHƯƠNG CHAM HOI THOAI NAO ? VI SAO

2 bình luận về “– Ông: Này bà, mua giúp tôi một ít thuốc lào đi! – Bà: Ai bán bắp xào ở đây mà mua? – Ông: Khổ! Bà đúng là điếc quá! – Bà: Ti”

 1. – Ông: Này bà, mua giúp tôi một ít thuốc lào đi!
  – Bà: Ai bán bắp xào ở đây mà mua?
  – Ông: Khổ! Bà đúng là điếc quá!
  – Bà: Tiếc gì với ông gói bắp xào? Đã bảo ở đây không có ai bán. Ông nói thế là đánh giá tôi bủn xỉn phải không?
  -Hai nhân vật đã vi phượng phương hội thoại về chết vì người vợ đã nói lạc đề, người chồng đang đề nghị mua “thuốc lào”, nhưng người vợ lại nghe thành “bắp xào” khiến hội thoại bị sai đề tài.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới